Dorośli i licealiści 16-30 lat

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 90 minut. Zajęcia dla młodzieży mają na celu skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego. Zajęcia dla dorosłych zaprojektowane są tak by po roku nauki trybem internetowym przejść na wyższy poziom językowy oraz umożliwia podejście do odpowiednich egzaminów międznarodowych.

W przypadku młodzieży wyznaczone godziny zajęć są dostosowane do szkolnego podziału godzin, w przypadku osób dorosłych są to godziny popołudniowo-wieczorne.

Kursanci są zapisywani do odpowiednich grup wiekowych oraz do właściwych grup zaawansowania języka, które są ustalane na podstawie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Tworzymy również wiele grup dla osób początkujących, do których zapis nie wymaga przejścia jakichkolwiek testów, i w których to rytm oraz tempo nauki dostosowane są do potrzeb oraz możliwości Kursantów.

Dorośli mają również możliwość wybrania trybu mniej intensywnego, przeznaczonego dla osób zapracowanych, oznacza to, że zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut, a zakres materiału danego poziomu rozłożony jest na dłuższy okres.

Nauka odbywa się przez użycie pełnego wachlarza metod oraz technik nauczania, które motywują i aktywizują Słuchaczy. Na zajęciach ćwiczone są wszystkie sprawności językowe z głównym naciskiem na komunikację językową.

Wiadomości są podawane w przyswajalnych ilościach, a następnie utrwalane i testowane na kolejnych zajęciach. Osiągamy duże efekty pracy dzięki systematyczności, kreatywności, bogatemu zapleczu metodycznemu, oraz stymulującym pomysłom.

Osoby pragnące przystąpić w przyszłości do egzaminów międzynarodowych informujemy, że w trakcie roku szkolnego Kursanci realizują program danego poziomu językowego tak, by osiągnąć umiejętności wymagane, oraz zagadnienia opisane za pomocą skali kryteriów Cambridge University ESOL Examinations*, co gwarantuje nie tylko wysoki poziom nauczania ale i współmierne postępy językowe. Szczegółowa skala wymagań
z opisem zamieszczona jest na naszej stronie internetowej w sekcji zatytułowanej poziomy językowe. W praktyce oznacza to, iż Kursant może przystąpić do zdawania egzaminu na poziomie zaawansowania, który przeszedł i uzyska notę zbliżoną do tej którą otrzymał zamykając kurs na tymże poziomie.

W konsekwencji czego by przejść na wyższy poziom zaawansowania wymagamy od Każdego kursanta średniej końcowej z wszystkich testów rocznych około 60%. Taki tryb pracy zapewnia nam od lat wysoką zdawalność oraz dobre rezultaty na egzaminach.

*Jest to instytucja działająca przy uniwersytecie Cambridge przeprowadzająca testy z języka angielskiego i wydająca międzynarodowe certyfikaty zaświadczające o stopniu znajomości języka.