Dzieci w wieku 10-12 lat

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut. Wyznaczone godziny zajęć są dostosowane do szkolnego podziału godzin. Kursanci są zapisywani do właściwych grup wiekowych oraz do odpowiednich grup zaawansowania języka, które są ustalane na podstawie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Nauka odbywa się poprzez motywujące i interesujące zadania, wykonywanie projektów, prezentacje, gry oraz zabawy utrwalające i systematyzujące wiedzę.

Kurs języka dla dzieci w wieku 10-12 lat jest przygotowaniem do wejścia w świat bardziej skomplikowanych struktur językowych.
Dzieci w pierwszej fazie uczą się podstawowego słownictwa zebranego w grupy tematyczne, ćwiczą proste zagadnienia gramatyczne, nawiązują pierwsze rozmowy w języku obcym. Uczą się stopniowo porozumiewania w codziennych sytuacjach życiowych i systematycznie pogłębiają swoją wiedzę zdobywając kolejne umiejętności. Potrafią też prawidłowo odpowiedzieć na proste pytania, oraz zaprezentować krótko wybrany temat.

Na tym etapie niezmiernie istotne jest wyrobienie w dziecku nawyku regularnego odrabiania zadania i systematycznej nauki, co procentuje przez wiele lat. Nie mniej istotną sprawą jest pochwała i docenienie wysiłku dziecka, przez taki autorytet jakim zawsze dla dziecka jest rodzic.