Dzieci w wieku 7-9 lat

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut. Dzieci poznają język przez zabawę, gry językowe, piosenki, rymowanki, pomoce wizualne itp. Uczą się zwrotów i słownictwa zebranego w grupy tematyczne. Podejmują pierwsze próby pisania
i czytania w języku obcym. Ćwiczą pierwsze pytania i odpowiedzi w prostych konwersacjach językowych.

Nauka języka obcego w tym wieku poprawia pamięć dziecka oraz sprawia iż osiąga ono lepsze wyniki w nauce w pozostałych przedmiotach szkolnych.