Egzamin ósmoklasisty

Kursy dla ósmoklasisty są przeznaczone dla osób zdających w bieżącym roku szkolnym egzamin końcowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut w przypadku przygotowywania do egzaminu ósmoklasisty na poziomie podstawowym, a dwa razy w tygodniu po 90 minut w przypadku przygotowywania do egzaminu ósmoklasisty na poziomie rozszerzonym. Kurs zaczyna się we wrześniu i kończy się 30 kwietnia, ma on na celu przybliżenie formuły egzaminu, zapoznanie się z systemem oceniania, oraz sposobem rozwiązywania punktowanych zadań, wyćwiczenie technik egzaminacyjnych, powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości wymaganych na pisemnej oraz ustnej części egzaminu.

Oferta ta jest wzbogacona o dodatkowe zajęcia testowe, które umożliwiają kursantom sprawdzenie umiejętności w praktyce, oraz oszacowanie własnych postępów w nauce, a nauczycielom skorygowanie oraz wyeliminowanie najbardziej charakterystycznych błędów popełnianych przez poszczególnych kursantów.