Pearson Test of English opracowuje i przeprowadza egzaminy umożliwiające osobom uczącym się języka angielskiego, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, ocenę ich umiejętności oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego osiągnięty poziom zaawansowania.

PTE sprawdzają praktyczną umiejętność posługiwania się językiem w czterech zakresach: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie.
Kładą większy nacisk na komunikację niż na znajomość konkretnego słownictwa, czy struktur gramatycznych.
W arkuszu egzaminacyjnym nie pojawia się wyodrębniona część gramatyczna (znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych).
PTE oparte są na realistycznych zadaniach (np. napisz e-mail, uzupełnij dialog, wyjaśnij, jak dojść itd.).