Kursy dla firm

Przeprowadzamy testy kwalifikacyjne dla nowo przyjętych pracowników oraz testy sprawdzające poziom opanowania języka przez zatrudnioną kadrę, również w cyklicznych odstępach czasu.

Na zlecenie realizujemy szkolenia językowe pracowników na terenie naszej firmy po przydziale do odpowiedniej grupy, jak i szkolenia na terenie firm zainteresowanych współpracą. Cena uzależniona jest od ilości osób objętych szkoleniem, ilości zleconych zajęć oraz odległości dojazdu. W celu dokonania wyceny zapytania ofertowe z opisem potrzeb prosimy kierować pod adres: biuro@magic.edu.pl