Egzamin maturalny

Kursy maturalne są przeznaczone dla osób zdających w bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut w przypadku przygotowania do egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym, a dwa razy w tygodniu po 90 minut w przypadku przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Kurs zaczyna się we wrześniu i kończy się 30 kwietnia, ma on na celu przybliżenie formuły egzaminu, zapoznanie z systemem oceniania, oraz sposobem rozwiązywania punktowanych zadań, wyćwiczenie technik egzaminacyjnych, powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości wymaganych na pisemnej oraz ustnej części egzaminu.

Oferta ta jest wzbogacona o dodatkowe zajęcia testowe, które umożliwiają Kursantom sprawdzenie umiejętności w praktyce oraz oszacowanie własnych postępów w nauce, a nauczycielom skorygowanie i wyeliminowanie najbardziej charakterystycznych błędów popełnianych przez poszczególnych kursantów.

Mamy wprawę w przygotowaniu, a potwierdzeniem naszej skuteczności jest fakt, że wszyscy nasi Kursanci zdali maturę z języka.