Pozyskaj środki na rozwój oraz szkolenia dla pracowników w tym na kursy językowe z projektu Mbon.


Dofinansowanie wynosi od 50% do 80%. Program adresowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających do 249 pracowników z siedzibą na terenie Małopolski zachodniej. Nabór wniosków online rozpoczyna się dnia 30 lipca 2020 od godz. 12:00.

Operatorem na Małopolskę jest Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu.
Strona: szih.pl, Telefon: 33 847 54 75

Dodatkowe informacje można również uzyskać:
Magic KJAiN
Adres: ul.Sobieskiego 2
Telefon: 33 873 20 85
Tel. komórkowy: 608 833 220