Metody dydaktyczne

Przez biegłe władanie językiem obcym rozumie się opanowanie czterech podstawowych umiejętności, to jest:


  • mówienia,
  • słuchania,
  • pisania,
  • oraz czytania,

tak by swobodnie móc komunikować się w danym języku w każdej zaistniałej sytuacji.

By osiągnąć ten cel w naszej szkole używamy więc metody komunikatywnej, czyli ćwiczymy wszystkie umiejętności językowe, z głównym naciskiem na mówienie.

Metoda charakteryzuje się tym, iż każdy materiał i sytuacja może zostać wykorzystana do zainicjowania rozmowy takiej jak odgrywanie ról, gry i zabawy językowe, dyskusje sprowokowane przez bodźce wzrokowe i słuchowe (obrazy, zdjęcia, fragmenty filmów, muzyka, teksty audio), lub też proste zadania zmierzające do wyćwiczenia poszczególnych elementów gramatyki oraz słownictwa.

Najistotniejszym zadaniem jest przy tym wykorzystanie w ćwiczeniach ustnych nowo opanowanych zagadnień, co pozwala nam wyeliminować wiele błędów językowych, a Wam nabrać pewności siebie i swobody w wysławianiu się.

Metoda komunikatywna nie jest jedyną wykorzystywaną w naszej szkole, ponieważ musimy dotrzeć do uczniów, którzy uczą się oraz zapamiętują w różny sposób, gdyż jedni są wzrokowcami, inni pamiętają to co usłyszą, jeszcze inni to co napiszą, czy też to w czym aktywnie wezmą udział, musimy umiejętnie używać całego dostępnego wachlarza metod oraz technik nauczania tak by zajęcia były ciekawe, absorbujące i skuteczne a kursanci aktywnie w nich uczestniczyli.

Realizację tego zadania ułatwia nam stosowanie podręczników renomowanych wydawnictw językowych, bogato wyposażona biblioteka, oraz nowoczesne podejście do pracy nauczyciela.

Szkoła posiada również ściśle przestrzegany wewnętrzny zestaw zasad metodycznych, oraz sposobów postępowania i prowadzenia zajęć na każdym z poziomów, co gwarantuje dużą synchronizację pracy, konsekwencję w utrwalaniu wiedzy, oraz realizację zakresu tego samego materiału przez różnych lektorów na różnych poziomach.