Młodzież w wieku 13-15 lat

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut lub 90 minut Mają na celu przygotowanie młodzieży do zdawania egzaminu gimnazjalnego odpowiednio na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Wyznaczone godziny zajęć są dostosowane do szkolnego podziału godzin. Kursanci są zapisywani do właściwych grup wiekowych oraz do odpowiednich grup zaawansowania języka, które są ustalane na podstawie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Nauka odbywa się przez użycie pełnego wachlarza metod oraz technik nauczania, które motywują i aktywizują słuchaczy w tym wieku.

W trakcie roku szkolnego młodzież realizuje program danego poziomu językowego tak aby osiągnąć umiejętności wymagane, oraz zagadnienia opisane za pomocą skali kryteriów Cambridge University Esol Examinations*, co gwarantuje nie tylko wysoki poziom nauczania, ale i współmierne postępy językowe. Szczegółowa skala wymagań z opisem zmieszczona jest na naszej stronie internetowej w sekcji zatytułowanej poziomy językowe.

W praktyce oznacza to iż, Kursant może przystąpić do zdawania egzaminu na poziomie zaawansowania , który przeszedł i uzyska notę zbliżoną do tej, którą otrzymał zamykając kurs na tymże poziomie.

Na zajęciach ćwiczone są wszystkie sprawności językowe z głównym naciskiem na komunikację językową. Wiadomości są podawane w przyswajalnych ilościach, a następnie utrwalane i testowane na kolejnych zajęciach. Osiągamy duże efekty pracy dzięki systematyczności, kreatywności, oraz bogatemu zapleczu metodycznemu. By przejść na wyższy poziom zaawansowania każdy kursant musi uzyskać średnią końcową wszystkich testów około 60%. Taki tryb pracy zapewnia również wysoką zdawalność oraz dobre wyniki na egzaminach.

*Jest to instytucja działająca przy uniwersytecie Cambridge przeprowadzająca testy z języka angielskiego i wydająca międzynarodowe certyfikaty zaświadczające o stopniu znajomości języka.